Slys og veikindi

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Þurfi nemandi að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Fræðsluyfirvöld greiða fyrir tvær fyrstu komur á heilsugæslustöð eða slysadeild vegna sama skólaslyss. Aðrar reglur gilda um tannslys. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Ef áföll eða veikindi verða í fjölskyldu barnsins er æskilegt að láta umsjónarkennara og skólastjórnendur vita. Áfallaráð er starfandi í skólanum.