Skip to content

Sérdeild fyrir nemendur með einhverfu tók til starfa í ágúst 2017. Heimastofa nemanda er bekkjarstofa einhverfudeildar.

Markmið deildarinnar er að veita nemendum einstaklingsmiðaða kennslu og styðja við nám þeirra í almennu skólastarfi. Deildin er ein sex sérdeilda fyrir börn með einhverfu í grunnskólum Reykjavíkur. Hinar fimm eru í Fellaskóla, Foldaskóla, Háaleitisskóla, Langholtsskóla og Vogaskóla. Deildin starfar samkvæmt deildarnámskrá og er hluti af skólanámskrá skólans. Sækja þarf formlega um inngöngu í deildina. Með umsóknum þurfa að fylgja greiningargögn og skýrslur leik- eða grunnskóla nemenda. Sérstakt inntökuteymi fjallar síðan um umsóknina og tekur ákvörðun um inntöku. Umsóknarfrestur er til 28. febrúar ár hvert.

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá því í júní 2010 er markmiðið m.a. að nemendur fái jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar og fái fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi. Allir nemendur deildarinnar eru skráðir í almenna bekki og er stefnt að því að nemendur taki eins mikinn þátt í almennu skólastarfi og kostur er.

Nemendur deildarinnar hafa einstaklingsnámskrá sem unnin er af starfsfólki deildarinnar í samráði við foreldra. Aðalnámskrá grunnskóla er höfð til hliðsjónar en auk þess er horft á getu, þarfir nemandans svo og óskir foreldra. Í einstaklingsnámskrá koma fram bakgrunnsupplýsingar um viðkomandi nemanda, staða í námi, markmið, leiðir til að ná áætluðu markmiði, upplýsingar um skipulag kennslu í kringum nemandann og námsmat.

Í skólastarfinu er lögð áhersla á fyrirsjáanleika. Með hjálp myndræns stuðning hafa nemendur yfirsýn yfir dagsskipulag og atburðarás.

Nemendur sækja frímínútur með öðrum nemendum skólans eftir því sem hægt er, og er gæsla í höndum starfsfólks deildarinnar.

Nemendum í 1.- 4.bekk stendur til boða dvöl á frístundaheimilinu Simbað eftir að skóla lýkur á daginn og eins yfir sumartímann. Nemendum í 5.-10. bekk stendur til boða frístundaúrræði fyrir börn með sérþarfir í Frístundaklúbbi Grafarvogs (Höllin).